Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Skubiszyńska dokonuje wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poniżej przedstawione zostały niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Anna Skubiszyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Skubiszyńska z siedzibą w Swarzędzu, ul. Działkowa 58, 62-020 Swarzędz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7773053692, REGON: 367062130 (dalej: „Administrator”).

  2. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z Administratorem prosimy o kontakt drogą mailową na adres: kancelaria@skubiszynska.pl.

  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.

 2. Zakres danych i cel przetwarzania

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   1. dane osobowe klientów, potencjalnych klientów oraz ich (dane kontaktowe, informacje związane z realizacją umowy o świadczenie pomocy prawnej lub informacje poprzedzające zawarcie umowy, informacje związane z rozliczeniami finansowymi) - w celu świadczenia pomocy prawnej, podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych i księgowości (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   2. dane osobowe kontrahentów lub pracowników kontrahentów Administratora (dane kontaktowe, informacje związane z umową o świadczenie usług na rzecz Administratora) - w celu wykonania umowy zawartej na rzecz Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   3. dane osobowe stron postępowania, osób trzecich w sprawie klienta, pracowników sądów, organów administracji, urzędów (dane kontaktowe, informacje związane z prowadzoną sprawą lub udzielaną poradą prawną, informacje przekazywane w związku z kontaktami z sądami, organami administracji lub urzędami) - w celu świadczenia usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Informacja o udostępnianiu danych podmiotom trzecim

  1. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora określone usługi lub podmiotom wspierającym usługi Kancelarii (w szczególności podmioty obsługę informatyczną, księgową, podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe). Państwa dane osobowe mogą być przekazane również odpowiednim organom lub podmiotom realizującym zadania ustawowe na mocy odpowiednich przepisów.

  2. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych). W uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

 5. Obowiązek podania danych

  Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

  2. sprostowania danych, 

  3. usunięcia danych, 

  4. ograniczenia przetwarzania danych, 

  5. przenoszenia danych, 

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora, 

  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 7. Pliki cookies

  1. Administrator automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, takie jak m.in. data połączenia z serwisem oraz adres IP urządzenia, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie lub smartfonie) osób korzystających ze strony skubiszynska.pl (dalej: „Strona”).

  2. Na Stronie oprócz plików cookies używa się technologii podobnych służących do analizowania ruchu na Stronie.

  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies wyłącznie informacyjnie w celu:

   1. tworzenia statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości,

   2. zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną.

  4. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Oznacza to, że w trakcie korzystania ze strony mogą być pobierane dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i Państwa działaniami w witrynie. Korzystanie z technik plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych osób korzystających ze strony ani żadnych informacji poufnych z ich komputera.

  5. Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia te można zmienić tak, aby całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub zażądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

  6. Administrator informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonowanie Strony.

  7. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące Administratorem tj. dostawców usług informatycznych.