Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023

Już 19 października 2023 roku obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Jak co roku, październik obfituje w liczne wydarzenia poświęcone tematyce mediacyjnej, mające na celu przybliżenie idei polubownego rozwiązywania sporów. Z tej okazji przez cały tydzień mediacji (16-20 października) nasza kancelaria mieszcząca się w Zalasewie będzie świadczyła bezpłatne konsultacje telefoniczne dotyczące mediacji. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości i pytania dotyczące mediacji zapraszamy do kontaktu.

Mediacja jest odformalizowaną metodą rozwiązywania konfliktów, zmierzającą do wypracowania przez uczestników mediacji przy pomocy mediatora, akceptowalnego dla nich rozwiązania sporu. Co istotne, mediator nie decyduje o sposobie rozwiązania konfliktu a jedynie pomaga stronom wypracować wspólne rozwiązanie.

Dlaczego opłaca się mediować?

W zdecydowanej większości przypadków mediacja jest wielokrotnie tańsza niż toczenie sporu sądowego. Jeśli zwracamy się do mediatora przed skierowaniem sprawy do sądu oszczędzamy sobie często wysokiej opłaty sądowej. Jednak na mediację można zdecydować się również po wszczęciu procesu i wtedy również możemy liczyć na korzyści finansowe. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Jaką moc ma ugoda mediacyjna?

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Nie ma zatem obaw, że po zawarciu ugody nie będziemy mogli wyegzekwować roszczenia tak samo jak w przypadku wyroku sądowego.

Oszczędność czasu

Jedną z najbardziej docenianych zalet mediacji jest oszczędność czasu. Klienci, którzy trafiają do mojej kancelarii ze Swarzędza czy z Poznania często pytają, jak długo potrwa ich proces w sądzie. Niestety nigdy nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przebieg procesu sądowego jest uzależniony od wielu czynników, w szczególności od kalendarza sądu. W przypadku sądów w Poznaniu, standardowy czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi kilka miesięcy. Tymczasem spotkanie mediacyjne może zostać wyznaczone w terminie kilku dni, w miejscu i czasie dogodnym dla stron konfliktu. To ile potrwa mediacja zależy od samych zainteresowanych. Bywa, że godzinne spotkanie pozwala zawrzeć ugodę i zakończyć spór, którego rozwiązanie na drodze sądowej mogłoby zająć kilka lat. Szczegółowo opisane różnice między postępowaniem sądowym a mediacją można znaleźć tutaj.

Kto może skorzystać mediacji?

Każdy. Niezależnie od tego czy spór toczy się między osobami fizycznymi, czy między przedsiębiorcami lub między przedsiębiorcą a konsumentem, strony mogą skorzystać z instytucji mediacji. Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega w mediacji szansę na usprawnienie rozwiązywania swoich problemów prawnych. Dla wielu firm czekanie przez kilka lat na zasądzenie roszczenia od kontrahenta oznacza poważne problemy, dlatego decydują się skorzystać z mediacji. O mediacjach w biznesie można przeczytać na blogu kancelarii.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mediacyjnych w Swarzędzu zapraszam do kontaktu. Moja kancelaria obsługuje również klientów z Poznania, Zalasewa, Kostrzyna i okolic. Propagowaniem idei mediacji zajmuję się od kilku lat, w tym w ramach Stowarzyszenia #wartomediować, którego jestem współzałożycielką. Zapewniamy pełną poufność oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb klientów. Zapraszam do kontaktu telefonicznego +48 695 703 504 lub mailowego: kancelaria@skubiszynska.pl.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo