Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa interesującą nie tylko artystów, ale także przedsiębiorców, szczególnie działających w branżach kreatywnych. Przepisy w tym zakresie są istotne dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Wzrost świadomości prawnej skutkuje coraz większym zainteresowaniem uregulowaniem prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej. Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich (majątkowych i osobistych), wizerunku oraz dóbr osobistych. Oferujemy również wsparcie obejmujące zagadnienia tajemnicy w przedsiębiorstwie.

W zakresie usług kancelarii znajdują się m.in.:

  • opiniowanie i sporządzanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
  • opiniowanie i sporządzanie umów licencyjnych
  • wsparcie w zakresie ochrony praw zależnych
  • dochodzenie i obrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich
  • analiza dopuszczalności z korzystania z utworów
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących praw autorskich
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji

Dlaczego warto znać zasady ochrony własności intelektualnej?

Lista powodów jest długa, jednak w celu uproszczenia zagadnienia podam dwa zasadnicze powody:

  1. aby uniknąć naruszeń
  2. aby chronić swoje prawa = pieniądze

Przedsiębiorcy w swojej działalności posługują się mniej lub bardziej świadomie utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia logotypu, hasła reklamowego czy grafiki wykorzystanej w ulotce to tylko drobny wycinek kwestii wymagających regulacji. Brak właściwego obchodzenia się z prawami autorskimi może doprowadzić do powstania roszczeń przeciwko przedsiębiorcy, który czasami bez złej intencji wykorzystuje cudze utwory, ponieważ nie ma wiedzy o tym, że są one objęte ochroną. Drugim aspektem jest umożliwienie podmiotom trzecim bezprawnego wykorzystywania praw, które nam przysługują, z uwagi na brak świadomości w zakresie tego co i w jakim zakresie jest objęte ochroną. Ten problem dotyczy zarówno twórców, jak i podmiotów, które nabyły majątkowe prawa autorskie do utworów stworzonych przez osoby trzecie.

Zapewnienie właściwej ochrony prawnej może wpływać nie tylko na podniesienie konkurencyjności danego podmiotu, ale również realnie na kwestie finansowe.

Przeczytaj wpis dotyczący aktu o usłuchach cyfrowych (DSA), który ma zapewnić konsumentom lepszą ochronę w internecie oraz o umowach o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Współpraca w ramach ochrony własności intelektualnej

Zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące pomocy w ochronie praw własności intelektualnej w szczególności ze Swarzędza, Zalasewa, Poznania i okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Zadzwoń +48 695 703 504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl.

Co nas wyróżnia

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo