Akt o usługach cyfrowych (DSA) – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Akt o usługach cyfrowych (DSA - Digital Service Act) ma zapewnić konsumentom lepszą ochronę w internecie. Dokument nazywany potocznie konstytucją Internetu obowiązuje od 17 lutego 2024 roku. Głównym celem nowego aktu prawnego jest ujednolicenie przepisów na potrzeby budowania budzącego zaufanie środowiska internetowego w całej Unii Europejskiej. Co jednak akt o usługach cyfrowych oznacza dla przedsiębiorców? Czy tylko duże platformy internetowe zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest akt o usługach cyfrowych?

Akt o usługach cyfrowych inaczej Digital Service Act (DSA) to unijne rozporządzenie, które od 17 lutego 2024 roku obowiązuje również w Polsce. Pełna nazwa nowych regulacji, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). Głównym celem DSA jest odpowiedź na potrzebę ochrony konsumentów w internecie, tak by każdy miał mógł podjąć decyzję na podstawie prawdziwych treści.

Kto powinien zainteresować się aktem o usługach cyfrowych?

W świetle powyższych definicji warto również wyjaśnić, kim jest odbiorca usługi. Otóż odbiorcą usługi jest osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub jej udostępnienia.

Przedsiębiorcy stojący przed wyzwaniem wprowadzenia regulacji płynących z DSA w swojej firmie, powinni zapoznać się ze specyfiką DSA, aby wdrożyć nowe regulacje. Z obowiązkami wynikającymi z akt o usługach cyfrowych powinni w szczególności zainteresować się:

– przedsiębiorcy, właściciele firm,

– specjaliści odpowiedzialni za treści na stronach internetowych sklepów,

– specjaliści odpowiadający za obszar prawny w firmie,

– specjaliści z zakresu e-commerce.

  Nowe regulacje dotyczą dostawców usług pośrednich w rozumieniu rozporządzenia. Czym są usługi pośrednie? Na to pytanie odpowiada wprost rozporządzenie, definiując usługi pośrednie jako:

  – usługę "zwykłego przekazu" polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

  – usługę "cachingu" polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

  – usługę "hostingu" polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

  Kim jest hostingodawca?

  Chociaż o unijnym rozporządzeniu najczęściej mówi się w odniesieniu do wielkich platform, to wpływa ono również na mniejsze podmioty i tym właśnie małym przedsiębiorcom. Właśnie małym firmom dedykowany jest ten artykuł. Platformy internetowe, jako szczególna kategoria hostingodawców (które nie tylko przechowują informacje przekazane przez odbiorców usługi na ich żądanie, ale także rozpowszechniają publicznie te informacje na żądanie odbiorców), zostały obciążone szerszym katalogiem obowiązków, jednak jest to temat na odrębny wpis.

  Ten artykuł powstał z myślą o małych i średnich firmach, które są dostawcą usługi hostingu. Chociaż definicja usługi hostingu znajduje się w poprzednim akapicie artykułu, możesz zastanawiać się, czy jako przedsiębiorca kwalifikujesz się jako hostingodawca.

  Odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, jeśli przechowujesz informacje przekazane przez użytkownika oraz na jego żądanie np. umożliwiasz wymianę informacji i treści online. W praktyce odpowiadasz za hosting, jeśli twoi klienci mogą:

  – wystawiać opinie produktom, usługom,

  – pisać komentarze,

  – wymieniać informacje na forum.

   Jeśli choć jeden przypadek dotyczy Ciebie to jesteś hostingodawcą.

   Co reguluje DSA?

   Akta o usługach cyfrowych mają zapewnić ochronę konsumentom. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy są hostingodawcami powinni w regulaminie określić m.in. zasady moderowania wpisów oraz zgłaszania naruszających prawo treści. Przedsiębiorca jest również zobowiązany do wprowadzenia systemu rozpatrywania skarg dotyczących nielegalnych treści. Nowe regulacje nie oznaczają jednak, że sprzedawca będzie mógł swobodnie usuwać negatywne komentarze na temat swoich produktów i usług. Tylko w przypadku jeśli treści publikowane przez użytkowników będą bezprawne lub niezgodne z regulaminem, hostingodawca będzie mógł np. usunąć wpis, lub odmówić jego publikacji a nawet zawiesić danego użytkownika.

   Przedsiębiorcy - hostingodawcy powinni zatem zweryfikować, czy ich regulaminy zawierają wymagane przez DSA informacje określone powyżej, a także informacje dotyczące algorytmicznego podejmowania decyzji czy zmiany warunków korzystania z usług. Dodatkowo przedsiębiorcy świadczący usługę hostingu zobowiązani są wyznaczyć punkt kontaktowy, umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację drogą elektroniczną.

   Rozpatrywanie skarg

   DSA przewiduje wyznaczenie przez państwa członkowskie koordynatora ds. usług cyfrowych. W Polsce tą funkcję ma pełnić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a odwołania od jego rozstrzygnięć mają podlegać rozpoznaniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownicy, których prawa zostaną naruszone przez hostingodawców, będą mogli składać skargi do koordynatora. Poszkodowany użytkownik może również dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej. Jeśli chcesz uniknąć sporu konsumenckiego, lepiej zweryfikuj, czy Twój regulamin odpowiada wymogom DSA.

   Kary za nieprzestrzeganie aktu o usługach cyfrowych

   Co grozi za nieprzestrzeganie DSA? Rozporządzenie przewiduje sankcje finansowe. Maksymalna wysokość grzywny za brak dostosowania się do DSA może wynieść do 6% rocznego światowego obrotu danego dostawcy. Kontrole koordynatora mogą odbywać zarówno w wyniku skargi, jak również z inicjatywy własnej. Warto zatem zadbać o dostosowanie swoich regulacji do wymagań rozporządzenia, aby uniknąć w przyszłości sporu sądowego.

   Zapraszam do współpracy

   Jeśli zastanawiasz się, czy Twój sklep internetowy spełnia warunki przewidziane przez DSA, zapraszam do konsultacji: email: kancelaria@skubiszynska.pl. Świadczę usługi dla przedsiębiorców, w tym m.in. tworzę i weryfikuję regulaminy. Z ofertą mojej kancelarii dla biznesu można zapoznać się w dziale prawo gospodarcze. Kancelaria prowadzi również warsztaty dla firm w formie gier, podczas których pracownicy mogą w przystępny i ciekawy sposób zapoznać się ze zmianami w prawie.


   Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

   Adres kancelarii

   ul. Planetarna 15b/16a

   62-020 Zalasewo