Umowy handlowe i biznesowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i weryfikacji umów handlowych i konsumenckich. Wspieramy klientów również w procesie negocjacyjnym. Wiele problemów natury prawnej jest spowodowanych brakiem prawidłowo sporządzonej umowy, dlatego dbamy o to, aby w umowach naszych klientów w jak najszerszym stopniu zabezpieczyć ich interesy. Usługi kancelarii obejmują również analizę umów już zawartych oraz konsekwencji z nich płynących. Udzielamy wsparcia klientom w zakresie rozwiązywania, aneksowania i odstąpienia od umowy.

Umowy handlowe

Przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę o rozbudowanej strukturze, zawierają różnego rodzaju umowy. Ich odpowiednie przygotowanie oraz właściwe zabezpieczenie interesów pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Z doświadczenia wiemy, że przygotowanie pakietu podstawowych wzorców umów handlowych, dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorcy znacznie usprawnia codzienne funkcjonowanie firmy. Przedsiębiorcy najczęściej koncentrują się w ustalaniu warunków umów na kwestiach biznesowych, takich jak cena czy termin, często zapominając o właściwym zabezpieczeniu swoich interesów. Należy również pamiętać, że prawo nieustannie się zmienia i nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, które również należy uwzględnić w umowach.

Kancelaria oferuje klientom również przygotowanie pakietu uniwersalnych wzorów umów handlowych, dostosowanych do konkretnych potrzeb, które następnie przedsiębiorca może z łatwością samodzielnie wykorzystać w swojej działalności, bez konieczności każdorazowej ich konsultacji z prawnikiem. Wśród umów, które są przydatne przedsiębiorcom warto wymienić:

Umowy konsumenckie

W sprawach dotyczących umów zawieranych między konsumentem, a przedsiębiorcą oraz umów zawieranych między konsumentami kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno na etapie negocjowania warunków umowy jak i jej realizacji. Wspieramy klientów w przypadku konieczności odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, jak również pomagamy dochodzić roszczeń wynikających z umowy. Kancelaria analizuje skuteczność zawartej umowy oraz informuje klientów o uprawnieniach wynikających z przepisów prawa, które nie zostały zawarte w treści umowy. Wśród najczęściej kierowanych do Kancelarii pytań o analizę/przygotowanie umowy można wskazać:

Umowy Swarzędz - indywidualne podejście

Zdajemy sobie sprawę, że dobra umowa wymaga czasu i dogłębnej analizy potrzeb klienta. Wzory umów, których nie brakuje w Internecie, często nie są dopasowane do sytuacji, w jakiej znajduje się klient. Ponadto wzory te nie są aktualizowane, co w świetle ciągle zmieniającego się prawa stanowi realne zagrożenie dla interesów stron umowy. Wspieramy klientów na każdym etapie przygotowania i realizacji umowy. Może Cię zainteresować wpis dotyczący aktu o usługach cyfrowych, który wszedł w życie 17 lutego 2024 roku W przypadku, gdy dochodzenie roszczeń z umowy wymaga drogi sądowej, kancelaria świadczy kompleksową pomoc w postępowaniu sądowym, jak również wspiera klientów na etapie pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym w mediacji. Kancelaria prowadzi Mediacje na terenie Poznania, Swarzędza oraz okolic.

Praca zdalna dla klientów

W przypadku usług w zakresie przygotowania i opiniowania umów cały proces prac nad umową może odbywać się zdalnie. Z klientami komunikujemy się w dogodnej dla nich formie (mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem telekonferencji). Klientów ze Swarzędza, Poznania i okolic zapraszam również do osobistych spotkań, w zależności od indywidualnych preferencji. W przypadku przedsiębiorców istnieje możliwość spotkania w siedzibie klienta.

Zapraszam do kontaktu

Moja kancelaria mieszcząca się w Swarzędzu oferuje klientom kompleksowe wsparcie w kwestiach związanych z analizą umów handlowych lub konsumenckich. Zapraszam również na mojego bloga, gdzie umieszczam podobne podpowiedzi dla konsumentów. Jeśli masz za sobą podpisanie niekorzystnej dla siebie umowy to przeczytaj o mediacjach w sprawach konsumenckich lub handlowych.

Moja kancelaria obsługuje również klientów z Poznania oraz okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Zadzwoń +48 695-703-504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl.

Co nas wyróżnia

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo