• Kancelaria Radcy Prawnego - prowadzimy sprawy rozwodowe w Poznaniu i Swarzędzu

  Rozwody Poznań i Swarzędz - Radca Prawny Anna Skubiszyńska

Kancelaria Radcy Prawnego Rozwody

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę postępowań rozwodowych w Poznaniu, Swarzędzu i okolicach. Wspieramy klientów od etapu przygotowania do rozwodu aż po prawomocny wyrok. Prowadzimy spawy rozwodowe dla klientów, którzy chcą uzyskać szybki rozwód oraz doradzam klientom online. Do problemów naszych klientów podchodzimy z empatią i dyskrecją, nie zapominając o dobru dzieci. Kancelaria w 2022 roku została laureatem konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku.

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu

 1. Pierwszym krokiem jest świadome podjęcie decyzji o rozwodzie.
 2. Na pewno będziesz potrzebować podstawowych dokumentów: akt małżeństwa i odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga innego materiału dowodowego.
 3. Przed rozpoczęciem rozprawy musisz określić, czego będziesz domagać się w sądzie. Inny tryb postępowania jest w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez. Najszybciej kończą się postępowania, gdy żadne z małżonków nie wnioskuje o orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie.
 4. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie potrzebne będą dowody potwierdzające winę małżonka.
 5. Gdy domagasz się alimentów na dzieci, warto gromadzić dowody poniesione na utrzymanie dzieci kosztów. Ważne jest również zapewnienie ewentualnych świadków, którzy w sądzie potwierdzą nasze stanowisko. Kolejnym krokiem będzie skompletowanie ich adresów do doręczeń.

Kancelaria Radcy Prawnego Rozwody w Poznaniu i Swarzędzu

Oferta kancelarii Radcy Prawnego Anny Skubiszyńskiej:

Konsultacje rozwodowe

Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej warto dokładnie zaznajomić się ze skutkami prawnymi naszej decyzji oraz przygotować odpowiednią strategię postępowania. Kancelaria oferuje klientom konsultacje zarówno na etapie przygotowania do rozwodu jak i w trakcie postępowania rozwodowego. W czasie konsultacji dowiesz się o przebiegu postępowania przed sądem, znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące prawnych aspektów rozwodu i jego skutków a także dowiesz się, jak właściwie przygotować się do procesu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów świadczymy konsultacje nie tylko podczas osobistego spotkania w kancelarii ale również online.

Postępowanie rozwodowe przed sądem

Usługi kancelarii obejmują reprezentację klientów w całym postępowaniu rozwodowym, poczynając od przygotowania pozwu, przez udział w rozprawach aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Kancelaria wspiera klientów również w trakcie postępowań mediacyjnych, jeśli klienci decydują się na mediację. W przypadku gotowości stron do ugodowego zakończenia spornych kwestii, kancelaria przygotowuje projekt ugody.

Alimenty

Kancelaria wspiera klientów w uzyskaniu alimentów zarówno dla dzieci, jak i małżonka. Odpowiednio sformułowane i uargumentowane w pozwie rozwodowym (lub odpowiedzi na pozew) wnioski w zakresie alimentów dają dużą szansę na uzyskanie pożądanego rezultatu. Pomagamy klientom również w negocjacjach z małżonkiem w zakresie pozasądowego wypracowania porozumienia alimentacyjnego.

Podział majątku

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa jest sprawą ważną i niejednokrotnie skomplikowaną. O ile stan faktyczny sprawy na to pozwala, kancelaria pomaga klientom podzielić majątek już w samym postępowaniu rozwodowym. Jeśli w danej sprawie nie ma takiej prawnej możliwości, usługi kancelarii obejmują wszczęcie postępowania o podział majątku, jak również wsparcie klientów w pozasądowym podziale majątku. Kancelaria prowadzi postępowania o podział majątku na wszystkich etapach.

Władza rodzicielska

Z doświadczenia wiemy, że dla wielu rozwodzących się małżonków równie istotne co zakończenie związku jest uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej. Kancelaria świadczy usługi w zakresie ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. Usługi kancelarii obejmują nie tylko złożenie stosownego wniosku przed sądem ale również konsultacje, w zakresie oceny zasadności występowania z takowym wnioskiem.

Kontakty z dziećmi

Jednym z elementów pozwu rozwodowego jest często ustalenie zasad wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi. Wspólnie z klientami staramy się kompleksowo przeanalizować sytuację rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci, a następnie zaproponować taki model kontaktów, który najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji. Reprezentujemy stanowisko klienta w postępowaniu sądowym i dokładamy najwyższej staranności celem wykazania jego słuszności przed sądem.

Kancelaria Radcy Prawnego Rozwody w Poznaniu i Swarzędzu

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków orzeka o winie w rozpadzie małżeństwa. Możliwe jest orzeczenie rozwodu albo:

 • z wyłącznej winy żony,
 • z wyłącznej winy męża,
 • z winy obojga małżonków.

Chociaż dla części zainteresowanych uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy małżonka jest kwestią sprawiedliwości, takie rozwiązanie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie trzeba liczyć się z tym, że postępowanie przed sądem potrwa dłużej, niż gdybyśmy wnosili o rozwód bez orzeczenia o winie. Wynika to z konieczności przeprowadzenia dowodów potwierdzających winę jednego z małżonków. Im więcej dowodów do przeprowadzenia ma sąd, tym dłuższe postępowanie. Bywa, że wykazanie winy małżonka wymaga zaangażowania świadków, tym samym musimy liczyć się z udziałem osób trzecich w naszych często bardzo osobistych sprawach.

Alimenty dla małżonka

Istotną kwestią są również alimenty, jakie małżonek bez winy może uzyskać od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Czy rozwód bez orzeczenia o winie wyklucza możliwość dochodzenia od małżonka alimentów? Niekoniecznie, bowiem małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. W porównaniu z sytuacją małżonka, który uzyskał rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego małżonka sytuacja jest utrudniona, ponieważ warunkiem otrzymania alimentów jest znajdowanie się w niedostatku.

Sprawa rozwodowa w 5 krokach

 • Krok 1

  Analiza sprawy i przygotowanie materiału dowodowego

 • Krok 2

  Napisanie i złożenie pozwu rozwodowego

 • Krok 3

  Wymiana pism procesowych

 • Krok 4

  Udział w rozprawach

 • Krok 5

  Uzyskanie wyroku rozwodowego

Kancelaria Radcy Prawnego Rozwody w Poznaniu i Swarzędzu

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł i jest niezależna od tego, czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie albo z winy obojga małżonków co do zasady sąd obciąża kosztami małżonków po połowie. Jeśli rozwód następuje z wyłącznej winy jednego z małżonków, to ten małżonek powinien ponieść całość kosztów. Sposobem na zmniejszenie opłaty sądowej jest mediacja, o czym można przeczytać na moim blogu.

Dodatkowo w sprawach, w których konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, konieczne będzie pokrycie kosztów jego wynagrodzenia. Najczęściej dotyczy to sytuacji w których strony nie są zgodne co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i konieczne jest przeprowadzenie badania dzieci oraz rodziców przez biegłego z zakresu psychologii.

Jeśli decydujemy się na korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, w kosztach rozwodu należy również uwzględnić wynagrodzenie kancelarii. Prawo rozwodowe będzie ulegać zmianie. Na blogu możesz przeczytać o planowanych zmianach w rozwodach w 2022 roku.

Anna Skubiszyńska - O mnie

O mnie

Nazywam się Anna Skubiszyńska i jestem radcą prawnym oraz mediatorem. Od 2017 roku prowadzę kancelarię prawną w Swarzędzu, która obsługuje klientów z Poznania, Swarzędz, Zalasewa i okolic.

Wspieram klientów na każdym etapie postępowania rozwodowego, począwszy od konsultacji rozwodowych po uzyskanie prawomocnego wyroku. Usługi kancelarii obejmują również uregulowanie kwestii alimentacyjnych oraz podział majątku. W 2022 roku Kancelaria została laureatem konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej to zapraszam do sekcji o mnie.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo