Zmiany w rozwodach 2024 – czy będzie trudniej uzyskać rozwód?

Zmiany w rozwodach 2024 – czy będzie trudniej uzyskać rozwód?

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących rozwodów. W mediach zawrzało a na niektórych małżonków padł blady strach, że ziszczą się słowa małżeńskiej przysięgi o miłości do grobowej deski. Czy jest się czego obawiać i co w praktyce będą oznaczać zmiany?

Od kiedy zmiany w rozwodach w 2024?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że nie jest znane ostateczne brzmienie przepisów ani termin ich wejścia w życie. Projekt ustawy jest na etapie opiniowania, dlatego finalny kształt przepisów może się zmienić. Najwięcej kontrowersji budzi informacja o obowiązkowym postępowaniu informacyjnym, które ma poprzedzać rozpoczęcie procesu rozwodowego. Zgodnie z projektem, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, postępowanie o rozwód lub separację będzie poprzedzone rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Celem tego postępowania jest pojednanie małżonków, a także m.in. uświadomienie małżonkom społecznych skutków rozpadu małżeństwa oraz pouczenie o działaniach, które małżonkowie powinni podjąć dla utrzymania małżeństwa. Kto będzie prowadził postępowania informacyjne? Zgodnie z projektem może to być sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator.

W obecnej wersji projektu, zmienione przepisy mają zacząć obowiązywać 6 miesięcy po ich ogłoszeniu.

Skutki nieprzeprowadzenia postępowania informacyjnego

Zgodnie z projektem, warunkiem wszczęcia postępowania rozwodowego ma być dołączenie do pozwu postanowienia o umorzeniu postępowania informacyjnego lub wyjaśnienie przyczyn jego nieprzeprowadzenia. Niespełnienie tego warunku będzie traktowane jako brak formalny i będzie skutkować zwrotem pozwu. To jedna z większych planowanych zmian w rozwodach w 2024 roku.

Kiedy sąd może odmówić rozwodu

Obecnie, mimo że małżonkowie nie muszą brać udziału w postępowaniu informacyjnym, sąd może w pewnych sytuacjach odmówić rozwodu. Zgodnie z aktualnymi przepisami, sąd może odmówić rozwodu w następujących sytuacjach:

 1. jeżeli między małżonkami nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego
 2. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
 3. jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
 4. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Przed skierowaniem sprawy do sądu warto przeanalizować, czy nie występują negatywne przesłanki udzielenia rozwodu. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem. Odmowa rozwodu przez sąd może istotnie pokrzyżować plany życiowe zainteresowanych rozwodem. Z tego też powodu warto powierzyć prowadzenie postępowania rozwodowego doświadczonemu radcy prawnemu specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Powody rozwodu w pozwie

Pozew o rozwód jest ważnym pismem inicjującym cały proces rozwodowy. Jego właściwe przygotowanie jest istotnym warunkiem skuteczności uzyskania satysfakcjonującego wyroku. O tym, od czego zacząć przygotowania do rozwodu można przeczytać na moim blogu. Jedną z pierwszych rzeczy w przygotowaniach do rozprawy jest określenie przyczyn rozwodu. Wśród pojawiających się w praktyce powodów można wskazać:

 • niezgodność charakterów
 • chorobę alkoholową
 • uzależnienie od hazardu
 • problemy finansowe oraz nieporozumienia na tle finansów
 • niewierność małżeńską
 • naganny stosunek do członków własnej rodziny
 • długą i przeciągającą się nieobecność
 • długotrwały brak kontaktów fizycznych
 • przemoc fizyczną i psychiczną

Przy określaniu przyczyn rozwodu warto również zwrócić uwagę na to, jakie sytuacje mogą skutkować odmową udzielenia rozwodu. Do odmowy orzeczenia o rozwodzie może dojść jeśli jednym z głównych argumentów będzie:

 • choroba współmałżonka
 • obniżenie standardu życia
 • utrata zatrudnienia przez jednego ze współmałżonków

Jeśli daje zastanawiasz się nad przyczynami rozpadu małżeństwa i chcesz wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie to zapraszam na mój blog.

Pozew o rozwód – wymagane dokumenty

Należy mieć świadomość, że do pozwu rozwodowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Zawsze jest to skrócony odpis aktu małżeństwa, a w przypadku wspólnych małoletnich dzieci również ich akty urodzenia. Jeśli pozew rozwodowy zawiera żądanie zasądzenia alimentów, należy zgromadzić dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych na dziecko wydatków oraz potwierdzających nasze zarobki (zaświadczenie o zarobkach czy PIT za miniony rok). W przypadku gdy pozew zawiera żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie, okoliczność winy małżonka powinna zostać odpowiednio udokumentowana. Więcej na temat działań zmierzających do rozpoczęcia postępowania rozwodowego znajdziesz we wpisie na blogu z 2024 roku.

Masz pytania przed podjęciem decyzji?

Jeżeli rozważasz rozwód i potrzebujesz porady, jak przebiega rozwód krok po kroku, zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym. Mam doświadczenie w sprawach z uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria ze Swarzędza wspiera klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Pomagamy klientom w pozwach o alimenty. Świadczymy pomoc prawną dla klientów ze Swarzędza, Poznania, Zalasewa i okolic. Na bieżąco obserwujemy zmiany w rozwodach w 2024 roku.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 695-703-504 lub mailowego: kancelaria@skubiszynska.pl

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo