Alimenty na żonę, męża

Alimenty na żonę, męża

Alimenty często kojarzą się z obowiązkiem zapłaty określonej kwoty na utrzymanie dzieci, jednak mogą również przysługiwać małżonkom. Najczęstszym przypadkiem jest żądanie alimentów przez byłą żonę od byłego męża.

Alimenty na żonę przed rozwodem

Obowiązek alimentacyjny na żonę wcale nie musi być konsekwencją rozwodu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oboje małżonkowie obowiązani są według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Co istotne, zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach w wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W praktyce oznacza to, że jeśli jeden z małżonków nie wywiązuje się z powyższego obowiązku, drugi może od niego żądać stosownych alimentów.

Alimenty na żonę po rozwodzie

Zdecydowanie częstszym przypadkiem roszczeń alimentacyjnych są jednak alimenty od byłego małżonka, już po orzeczeniu rozwodu. W takiej sytuacji nie bez znaczenia jest, czy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy małżonka, czy też bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na żonę

Jeżeli jeden z małżonków został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić alimenty na rzecz małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Kiedy obowiązek alimentacyjny na żonę ustaje? W przypadku rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Mając na uwadze potencjalnie długoletnie konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie w zakresie alimentów na małżonka, warto na etapie postępowania rozwodowego zadbać o zabezpieczenie swoich interesów.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na żonę

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązki alimentacyjne wobec drugiego z małżonków kształtują się nieco inaczej. W takiej sytuacji warunkiem zasadności żądania alimentów od byłego męża/żony jest znalezienie się w niedostatku. Jak rozumiany jest niedostatek? Jako niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych własnymi staraniami i własnym majątkiem.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny przy rozwodzie bez orzeczenia o winie? Co do zasady obowiązek ten jest ograniczony w czasie do 5 lat od orzeczenia rozwodu. Sąd tylko w wyjątkowych okolicznościach może wydłużyć ten okres.

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Zarówno w przypadku orzekania alimentów od męża jak i od żony sąd każdorazowo bada uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, jak i możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do zapłaty. Przygotowując się do sprawy o alimenty (zarówno po stronie osoby zobowiązanej do zapłaty jak i osoby domagającej się alimentów) warto dobrze przygotować informacje o ponoszonych kosztach, a także uzyskiwanych dochodach.

Przeczytaj również artykuł o zmianach w rozwodach w 2022 roku oraz o tym, jak otrzymać szybki rozwód.

Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria radcy prawnego Anna Skubiszyńska zapewnia kompleksową obsługę postępowań alimentacyjnych. Jedną z moich specjalności jest prawo rodzinne i opiekuńcze. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: kancelaria@skubiszynska.pl lub telefonicznego: 695 703 504. Doradzam klientom w sprawie rozwodów oraz jako mediator świadczę usługi mediacji rodzinnych.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo