Szybki rozwód – jak to zrobić sprawnie

Szybki rozwód – jak to zrobić sprawnie

Jeśli szukasz porad jak wziąć szybki rozwód to jesteś w odpowiednim miejscu. Rozwód wielu osobom kojarzy się nie tylko z trudnym doświadczeniem emocjonalnym ale także długim postępowaniem sądowym. Czy jednak zawsze rozwód musi trwać długie miesiące? Nie, jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy, to otrzymamy szybki rozwód.

Nie wydłużaj postępowania z powodu braków formalnych

Pozew rozwodowy, jak każde pismo procesowe podlega określonym wymogom prawnym. Jako pierwsze pismo w sprawie, pozew o rozwód powinien zawierać określone przepisami elementy, w szczególności prawidłowe określenie stron, wnioski oraz ich uzasadnienie. W sprawie o szybki rozwód konieczne jest przedłożenie w sądzie odpowiednich dokumentów, w szczególności odpisu aktu małżeństwa oraz odpisów aktów urodzenia małoletnich dzieci. Pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej, której dowód uiszczenia należy dołączyć do pozwu. W 2023 roku opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. O tym, od czego zacząć przygotowania do rozwodu można przeczytać we wpisie “Od czego zacząć przygotowania do rozwodu” Jeśli zapomnisz o którymś z elementów, sąd będzie wzywał Cię do uzupełnienia braków formalnych pozwu, co wydłuży postępowanie. Pamiętaj, że warunkiem szybkiego rozwodu jest spełnienie wszelkich wymagań formalnych.

Szybki rozwód z dziećmi - pamiętaj o świadku

Klienci często pytają, czy w przypadku małżeństw posiadających dzieci szybki rozwód jest w ogóle możliwy. Prowadziłam postępowania, w których rodzice uzyskiwali rozwód już po pierwszej rozprawie i rozwód nie oznaczał konieczności wielomiesięcznego procesu. W przypadku gdy małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci sąd musi zbadać, czy w wyniku rozwodu nie ucierpi dobro dzieci. W tym celu konieczne jest przesłuchanie co najmniej jednego świadka, który przedstawi sądowi sytuację dzieci. Kto może być świadkiem? Każda pełnoletnia osoba, która ma kontakt z dziećmi i zna ich aktualną sytuację. Może, ale nie musi być to osoba spokrewniona z dzieckiem, np. dziadek, ciocia, sąsiad. Co istotne, przy wskazywaniu danych świadka należy podać jego adres do doręczeń, aby sąd mógł doręczyć wezwanie na rozprawę. Warto pamiętać, że małżonkowie mogą wspólnie ustalić jedną osobę, która będzie świadkiem - nie ma potrzeby, aby każda ze stron wskazywała swojego świadka. To jedno z usprawnień, które pozwoli uzyskać szybki rozwód z dziećmi.

Szybki rozwód z orzeczeniem o winie - czy to możliwe?

Wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków zazwyczaj oznacza dłuższe postępowanie dowodowe. Uzyskanie takiego wyroku jest trudne, ponieważ sąd nie ocenia, który z małżonków zawinił w większym stopniu, ale czy jednemu z małżonków nie można przypisać winy w żadnym stopniu. Tym samym, nawet jeśli dysproporcja w winie jest znaczna, ale wciąż każdemu z małżonków można przypisać część winy, to rozwód zostanie orzeczony z winy obojga małżonków, a nie tylko tego, który w znacznie większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Jak wynika z powyższego, uzyskanie szybkiego rozwodu z orzeczeniem o winie nie jest łatwe. Tym bardziej warto zadbać, aby odpowiednio przygotować się do takiego postępowania i zgromadzić materiał dowodowy. Dysponując argumentami na poparcie naszych twierdzeń łatwiej również na etapie przedsądowym przeprowadzić rozmowy z małżonkiem, zmierzające do uznania winy. Jednym ze sposobów na uzyskanie szybkiego rozwodu z orzeczeniem o winie jest zgodny wniosek stron w tym zakresie.

Jakie wnioski ująć w pozwie rozwodowym?

W sprawie o szybki rozwód sąd nie tylko rozstrzyga samo orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez, ale również szereg innych kwestii, takich jak:

Odpowiednie sformułowanie wniosków i ich uzasadnienie usprawnia przebieg procesu i pozwala uzyskać szybki rozwód. Więcej o prawie rodzinnym i opiekuńczym możesz przeczytać w zakresie usług kancelarii.

Dlaczego warto zawrzeć porozumienie rodzicielskie?

Zdarza się, że małżonkowie porozumieli się w kwestiach dotyczących dzieci, takich jak alimenty i wykonywanie kontaktów, co pozytywnie wpłynie na czas szybkiego rozwodu. Należy jednak pamiętać, że pozew składa jeden z małżonków i dopóki sąd nie doręczy odpisu pozwu drugiej stronie, a ta nie wystosuje odpowiedzi na pozew, sąd nie ma wiedzy w przedmiocie zgodnego stanowiska małżonków. Sąd mając świadomość zgody małżonków może wziąć to pod uwagę przy wyznaczaniu terminu rozprawy, w szczególności, że w sądach okręgowych na termin pierwszej rozprawy można czekać długie miesiące. Z tego powodu, celem uzyskania szybkiego rozwodu do pozwu warto dołączyć porozumienie rodzicielskie, w którym określone zostaną kluczowe kwestie dotyczące sytuacji dzieci po rozwodzie.

Co zrobić w przypadku braku porozumienia z małżonkiem?

Nie możesz dojść do porozumienia z małżonkiem w kwestii alimentów lub terminów wykonywania kontaktów z dziećmi? Zanim skierujesz sprawę do sądu pomyśl o mediacji. W przypadku rozbieżności stanowisk możesz przed złożeniem pozwu zaprosić małżonka do mediacji i przy pomocy niezależnego mediatora wypracować porozumienie. Uzgodnienie wspólnego stanowiska w mediacji może pozytywnie wpłynąć na przebieg postępowania rozwodowego oraz relacje między rodzicami już po szybkim rozwodzie. Mediacja jest w pełni dobrowolna, a jej wynik zależny wyłącznie od woli stron. W przeciwieństwie do sądu, mediator nie może narzucić stronom żadnego rozwiązania, zatem rezultat mediacji leży w rękach małżonków. Więcej informacji o zasadach mediacji można przeczytać na blogu.

Prowadzę spawy rozwodowe dla klientów, którzy chcą uzyskać szybki rozwód, w Poznaniu i na terenie Wielkopolski oraz doradzam klientom online. Wiem jak trudnym doświadczeniem dla moich klientów jest rozwód, dlatego pomagam im przejść go jak najszybciej. W komunikacji dbam o prosty język oraz zrozumienie kwestii prawnych przez moich klientów. Empatia oraz indywidualne podejście, to wyróżniki mojej pracy, które doceniają klienci. Jeśli szukasz radcy prawnego, który przeanalizuje Twoją sytuację i doradzi najlepsze rozwiązanie, to zapraszam do kontaktu: kancelaria@skubiszynska.pl., tel. 695 703 504 oraz do zapoznania się z ofertą spraw związanych z rozwodami.


Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo