Spory konsumenckie

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa konsumenckiego zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców na każdym etapie postępowania reklamacyjnego i sądowego. Co do zasady konsument jest słabszą stroną sporu konsumenckiego z przedsiębiorcą i jest objęty w polskim porządku prawnym szczególną ochroną, m.in. na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Z uwagi na złożoność przepisów dotyczących praw konsumenta w sporach konsumenckich istotne jest zastosowanie właściwych przepisów prawa.

Usługi dla konsumentów

Świadczymy obsługę prawną dla konsumentów, którzy zgłaszają reklamacje z tytułu rękojmi jak i gwarancji. Wsparcia udzielamy zarówno w zakresie sprzedaży bezpośredniej jak i umów zawieranych na odległość, np. przez internet. Do zakresu świadczonych usług należą w szczególności:

 • doradztwo w procesie reklamacyjnym
 • wsparcie w odstąpieniu od umowy
 • wsparcie w żądaniu zwrotu pieniędzy
 • wsparcie w żądaniu wymiany/zwrotu towaru
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Kancelaria występuje w imieniu klientów przeciwko sprzedawcom wszelkich towarów i usług, m.in. przeciwko biurom podróży, sprzedawcom samochodów, deweloperom, operatorom usług telefonicznych czy ekipom remontowym. Rozpatrujemy zasady reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji. Usługi kancelarii obejmują zarówno roszczenia wynikające z wad zakupionych towarów lub usług jak również roszczenia wynikające z klauzul niedozwolonych stosowanych przez przedsiębiorców we wzorcach umów czy regulaminach.

Usługi dla przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie stosunków z konsumentami, począwszy od przygotowania wzorców niezbędnych dokumentów, poprzez proces reklamacyjny na postępowaniach sądowych kończąc. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • reprezentację w postępowaniach reklamacyjnych na etapie polubownym i sądowym, w tym w ramach umów zawieranych na odległość
 • przygotowanie lub weryfikacja wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów, regulaminów konkursów
 • audyt prawny dokumentów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem zabezpieczenia przed uznaniem praktyk przedsiębiorcy za naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • audyt prawny działalności reklamowej przedsiębiorców pod kątem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd
 • szkolenia w zakresie prawa konsumenckiego
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące pomocy w sporach konsumenckich, w szczególności ze Swarzędza, Zalasewa, Poznania, Pobiedzisk i okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. W swojej pracy staram się stosować pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów takie jak mediacje, jednak jeśli dojdzie do postępowania sądowego to wspólnie z klientem wybieramy najlepszą drogę, która zapewnia satysfakcjonujące efekty. Może Cię zainteresować wpis dotyczący aktu o usługach cyfrowych oraz o umowach z przeniesieniem praw autorskich. Więcej o sprawach konsumenckich piszę na blogu. Skontaktuj bezpośrednio telefonicznie +48 695 703 504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl.

Co nas wyróżnia

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo