Od czego zacząć przygotowania do rozwodu

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu

Decyzja o rozwodzie bywa dla wielu osób jedną z najtrudniejszych w życiu. Wśród najczęściej pojawiających się pytań jest pytanie o to, od czego powinno się zacząć przygotowania do rozwodu. Podstawową kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to bowiem przesłanka, od której spełnienia zależy czy sąd udzieli rozwodu, czy oddalił powództwo. Przez rozkład pożycia małżeńskiego rozumie się całkowite ustanie trzech więzi:

  • emocjonalnej
  • ekonomicznej
  • fizycznej

W przypadku gdy po analizie danej sytuacji uznajemy, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, należy odpowiedzieć na pytanie czy chcemy aby sąd orzekał o winie czy też nie. Orzeczenie winy może pełnić dla małżonka funkcję wymierzenia sprawiedliwości, ale może również mieć bardziej pragmatyczny wymiar w postaci potencjalnej możliwości żądania alimentów od byłego małżonka. Należy pamiętać, że w przypadku gdy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód powoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zdecydować, że małżonek wyłącznie winny, zobowiązany będzie przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Temat rozwodu z lub bez orzeczenia o winie opisywałam również na blogu.

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Chcąc uzyskać wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie należy w pierwszym piśmie procesowym sformułować odpowiedni wniosek w tym zakresie. To pierwszy krok na nierzadko długiej drodze do wykazania winy małżonka. Często zdarza się, że osoba, której zależy na orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy małżonka ma głębokie przeświadczenie, że w jej postępowaniu nie było nic, co przyczyniło się do rozpadu małżeństwa. Nawet jeśli w istocie tak jest to niestety nie wystarczy, żeby sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka. Na stronie, która dąży do uzyskania takiego orzeczenia spoczywa ciężar dowodu, co oznacza, że konieczne jest przedstawienie w sądzie dowodów potwierdzających winę małżonka. Myśląc o rozwodzie z orzeczeniem o winie należy zatem zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy. Przykładowe dowody:

  • dowody z dokumentów, takie jak np. zdjęcia, wydruki wiadomości (maile, smsy)
  • dowody z zeznań świadków - należy się zastanowić, kogo możemy powołać na świadka okoliczności wskazujących winę małżonka

Jak długo trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Czas trwania postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie jest dłuższy, niż w przypadku postępowań bez orzeczenia o winie. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę zależy od sądu. W Poznaniu czas ten wynosi z reguły kilka miesięcy. Na czas trwania postępowania wpływa ilość dowodów, jakie sąd ma do przeprowadzenia. Czas postępowania wydłużają szczególnie dowody z zeznań świadków, których przesłuchanie wymaga najwięcej czasu. W czasach pandemii coraz częściej sądy decydują się na odebranie zeznań od świadków na piśmie, co pozwala nieco skrócić czas postępowania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to, czy zeznania będą składane przez świadków na piśmie czy osobiście, zależy od sądu.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego jest opłatą stałą i wynosi 600 zł niezależnie od tego, czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie czy też bez. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzeczenia o winie na zgodny wniosek stron, sąd zwraca powodowi połowę uiszczonej opłaty, czyli 300 złotych. W trakcie procesu, mogą powstać dodatkowe koszty, jak np. koszty opinii biegłego, zwłaszcza w sprawach, w których między stronami jest spór co do wykonywania władzy rodzicielskiej. Dodatkowo w przypadku korzystania z pomocy prawnika, do kosztów postępowania należy doliczyć koszty obsługi prawnej, które są uzależnione od indywidualnych ustaleń.

Klienci pytają się czy można zmniejszyć koszty opłaty sądowej? Można. W tym celu wystarczy skorzystać z mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, opłata od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie. Tym samym zamiast 600 złotych opłata wyniesie jedynie 200 złotych.

Rozwód w 2022 roku

Ten rok może przynieść sporo zmian w prawie rozwodowym. Głównie za sprawą pracy Ministerstwa Sprawiedliwości nad nowelizacją ustawy o rozwodach. Jedną ze zmian budzącą wiele kontrowersji jest wprowadzenie tzn. obowiązkowego spotkania informacyjnego, które w praktyce wydłuży rozprawy rozwodowe. Prawodawca myśli o tym być wszystkich przyszłym rozwodnikom z małymi dziećmi uświadomić społeczne skutki rozpadu małżeństwa. Dodatkowo każda z osób zostanie pouczona o działaniach, które małżonkowie powinni podjąć by nie zakończyć związku małżeńskiego. Więcej o zmianach w rozwodach w 2022 roku przeczytasz na moim blogu. Jeśli zastanawiasz się nad prowadzeniem rozwodu w Swarzędzu lub Poznaniu to również zapraszam do przeczytania artykułu. Bardzo często kolejnym krokiem po rozwodzie jest uregulowanie alimentów. Jeśli myślisz o pozwie o alimenty to również mam dla Ciebie kilka wskazówek.

Rozwód w Poznaniu, Swarzędzu i okolicach

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie należy dobrze przygotować się do procesu. Klientom mojej kancelarii mieszczącej się w Swarzędzu oferuję kompleksową pomoc w postępowaniu rozwodowym począwszy od przygotowania pism procesowych po reprezentację na sali rozpraw. Zapraszam na wpis o tym, jak uzyskać szybki rozwódPrawo rodzinne to jedna z moich specjalności. Kancelaria świadczy usługi dla klientów m.in. z Poznania, Zalasewa, Pobiedzisk i okolic. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego: +48 695-703-504 lub mailowego: kancelaria@skubiszynska.pl. Zapraszam również do przeczytania podobnych artykułów na moim blogu.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo