Rozwód - od czego zacząć?

Rozwód - od czego zacząć?

Osoby podejmujące decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego bardzo często są w trudnej sytuacji emocjonalnej i perspektywa sformalizowanego procesu sądowego dodatkowo napawa je przerażeniem. Poniżej przedstawiam informacje niezbędne dla każdego, kto planuje rozwód, niezależnie od tego czy jest mieszkańcem Swarzędza czy innego miasta Polski.

Co zrobić, żeby dostać rozwód?

Dla uzyskania rozwodu niezbędny jest wyrok sądu okręgowego orzekający rozwód. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jak uzyskać takie orzeczenie. Proces składa się z kilku etapów:

  • Punktem wyjścia m do jego uzyskania jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Jeśli składasz pozew bez pomocy prawnika, zorientuj się, który sąd okręgowy jest właściwy. W przypadku mieszkańców Swarzędza sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Poznaniu.
  • Niezbędne dla uzyskania rozwodu jest potwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, który jest podstawową przesłanką do uzyskania rozwodu. Co kryje się pod tym określeniem? Mowa tu o całkowitym ustaniu więzi emocjonalnych, fizycznych i ekonomicznych między małżonkami. To czy rozpad jest trwały, każdorazowo ocenia sąd, jednak powszechnie przyjmuje się, że powinien być to okres co najmniej kilku miesięcy.
  • Dla klientów, którzy chcą orzeczenia rozwodu z winy małżonka kolejnym krokiem jest wykazanie przed sądem tej okoliczności i przedstawienie materiału dowodowego potwierdzającego winę.
  • Małżonkowie będący rodzicami powinni również przemyśleć sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kwestię alimentów.

Dla klientów często ważne jest, żeby jak najszybciej uzyskać rozwód i perspektywa wielomiesięcznego oczekiwania nie jest dla nich zachęcająca. Udało mi się uzyskać dla klienta mojej kancelarii w Swarzędzu rozwód po dwóch miesiącach od ustania więzi między małżonkami, jednak decydując się na wniesienie sprawy do sądu po miesiącu czy dwóch od rozpadu małżeństwa, sugeruję konsultację z prawnikiem. Więcej o specyfice rozwodu z orzeczeniem o winie znajdziesz we wpisie. Zapraszam Cie na mojego bloga, gdzie znajdziesz więcej wpisów poświęconych sprawom rozwodowym oraz tematyce z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie?

W pozwie rozwodowym należy określić, czy chcemy, aby sąd orzekł z czyjej winy nastąpił rozpad małżeństwa. Jeśli żaden z małżonków nie żąda orzeczenia o winie, sąd nie będzie tego rozstrzygał co w praktyce oznacza brak konieczności przeprowadzenia często żmudnego postępowania dowodowego i krótszy proces. Orzeczenie o winie ma też swoje konsekwencje w sferze potencjalnej możliwości żądania alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Jak długo trwa proces rozwodowy?

Czas trwania zależy od sądu oraz skomplikowania sprawy. W Poznaniu czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi z reguły kilka miesięcy. Z mojego doświadczenia wynika, że krócej czeka się na rozprawę, gdy żadne z małżonków nie żąda orzeczenia o winie. Pierwsza rozprawa może być ostatnią, jeśli odpowiednio dobrze się do niej przygotujemy. Z reguły bardziej czasochłonne są sprawy, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i nie są zgodni co do wysokości alimentów na dzieci oraz ustalenia kontaktów z dziećmi. Klientom mojej kancelarii w Swarzędzu, którym zależy na szybkim zakończeniu sprawy a nie mogą dojść do porozumienia z małżonkiem, proponuję mediacje, w czasie których często udaje się wypracować porozumienie rodzicielskie, co przyspiesza postępowanie sądowe.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt opłaty od pozwu rozwodowego to 600 zł. W czasie procesu, może okazać się, że konieczna jest opinia biegłego, w szczególności w sprawach, w których między małżonkami jest spór co do wykonywania władzy rodzicielskiej. Opinia biegłego to dodatkowy koszt dla stron. Jeśli strona decyduje się na usługi prawnika, trzeba liczyć się z kosztem usług prawnych. Jak zmniejszyć koszty? Jeśli zamiast 600 zł opłaty od pozwu chcemy zapłacić 200 zł, wystarczy skorzystać przez procesem z mediacji. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, opłata od pozwu od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie.

Rozwód w 2022 roku

Obecnie ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów o rozwodach. Projekt nie jest jeszcze znany, jednak jedna ze zmian budzi dużo emocji. Chodzi o obowiązkowe postępowanie informacyjne w którym mają uczestniczyć wszystkie osoby chcące zawrzeć rozwód. Zgodnie z projektem, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, postępowanie o rozwód lub separację będzie poprzedzone rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Głównym powodem ma być uświadomienie małżonkom społecznych skutków rozpadu małżeństwa. Kolejną kwestią będzie pouczenie o działaniach, które małżonkowie powinni się podjąć by uratować małżeństwo. Więcej o zmianach piszę na moim blogu w pisie Zmiany w rozwodach w 2022 roku.

Rozwód w Swarzędzu - wątpliwości?

Dla wielu osób samodzielne prowadzenie procesu rozwodowego jest bardzo dużym obciążeniem. Moja kancelaria mieszcząca się w Swarzędzu oferuje klientom kompleksowe wsparcie w postępowaniu rozwodowym, począwszy od przygotowania pozwu do reprezentacji na sali rozpraw. W przypadku pytań dotyczących rozwodu zapraszam do kontaktu. Rozwody są częścią prawa rodzinnego - Tutaj przeczytasz pełny zakres usług z tej dziedziny prawa. Moja kancelaria obsługuje również klientów z Poznania oraz okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Zadzwoń 695 703 504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo