Jak prawidłowo informować o obniżce cen?

Jak prawidłowo informować o obniżce cen?

Rok 2023 przyniósł wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus, z której wynika m.in. obowiązek informowania o najniższej cenie sprzed 30 dni. Taka informacja powinna trafić zarówno do klientów, jak i sprzedawców. Mimo upływu kilku miesięcy od wdrożenia zmian w polskim prawie, przedsiębiorcy nadal mają problemy z wypełnieniem wymagań UOKiKu wobec nowych regulacji. Jak zgodnie z prawem informować konsumentów o promocjach? Odpowiedź poniżej.

Zasady informowania o promocjach

Podstawowym założeniem nowej regulacji jest obowiązek informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi poprzez zamieszczenie obok informacji o aktualnej cenie, informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Tym samym, jeśli przedsiębiorca posługuje się określeniem wskazującym na promocyjną cenę danego towaru, takim jak np. „przecena” czy „obniżka” jest zobowiązany obok ceny promocyjnej wskazać najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni poprzedzających obniżkę. Zasady te dotyczą zarówno sprzedaży stacjonarnej jak i sklepów internetowych.

Na co zwrócić uwagę przy informowaniu o obniżce?

Obowiązek informowania o obniżeniu ceny jest spełniony prawidłowo tylko wtedy, gdy informacja ta jest przekazana klientowi w sposób jasny i czytelny. Przedsiębiorca musi zadbać o odpowiedni rozmiar i kolor czcionki komunikatu. Zgodnie z wytycznymi UOKiKu, za nieprawidłowe spełnienie obowiązku informacyjnego należy uznać m.in. podanie najniższej ceny z 30 dni przed obniżką jedynie na półce, jeśli na wywieszce na towarze pojawia się przekreślona cena regularna. Wszelkie komunikaty podkreślające promocyjny charakter obniżki muszą odnosić się do najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Obok ceny sprzedaży i najniższej ceny z 30 dni przed obniżką przedsiębiorca może podać również cenę regularną (obowiązującą poza okresami promocji).

Jak prawidłowo obliczyć 30-dniowy termin?

W praktyce przedsiębiorcy nie zawsze właściwe ustalają okres 30 dni, którego dotyczy informacja o obniżce. Należy pamiętać, że okres ten obejmuje 30 dni kalendarzowych następujących ciągiem po sobie. Należy obliczyć go w taki sposób, aby ostatnim jego dniem był dzień poprzedzający dzień, w którym po raz pierwszy można było kupić towar lub usługę w promocyjnej cenie. Co istotne, dla ustalenia 30-dniowego okresu nie ma znaczenia, kiedy przedsiębiorca poinformował o obniżce, ale kiedy faktycznie zaczęła ona obowiązywać.

Promocje wiązane

Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do ofert, w ramach których sprzedawca nie podaje informacji o obniżeniu ceny konkretnego towaru czy usługi.

Co grozi za naruszenie przepisów o informowaniu o obniżeniu cen?

Naruszenie przepisów o cenach może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości do 20 000 zł, a gdyby nastąpiło to trzykrotnie w ciągu roku od pierwszego naruszenia, kara może wynieść 40 000 zł. Prezes UOKiK, w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, może nałożyć karę w wysokości do 10 proc. obrotu na firmę i do 2 mln zł na osobę zarządzającą.

Dyrektywy Omnibus w praktyce

W praktyce prawidłowe przygotowanie informacji o promocji bywa zagadnieniem złożonym, wymagającym kompleksowej analizy nie tylko przepisów prawa, ale również wytycznych organów. Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców i dostosowaniem komunikatów o promocji do wymagań prawa, a także prowadzi warsztaty w formie gry prawnej, pokazujące praktyczne zastosowanie przepisów prawa w zakresie informowania o obniżeniu cen. Więcej na temat gier prawnych organizowanych przez kancelarię można przeczytać w sekcji oferta.

Jesteśmy ekspertami prawa gospodarczego. Świadczymy szeroki zakres usług z zakresu zasad reklamacji, doradzamy z zakresu umów handlowych i konsumenckich oraz prowadzimy postępowania sądowe z zakresu sporów konsumenckich, odzyskiwania należności. Zapraszam do kontaktu mailowego: kancelaria@skubiszynska.pl lub telefonicznego: 695 703 504


Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo