Spadek po rodzicach - dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Spadek po rodzicach - dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Dziedziczenie po rodzicach

Wydarzenia ostatnich miesięcy i lęk przed koronawirusem spowodowały, że coraz więcej osób chce uregulować swoje sprawy majątkowe na wypadek śmierci. Pierwsza grupa klientów - spadkodawcy - zastanawia się nad uregulowaniem spraw spadkowych przed śmiercią. Druga grupa, spadkobiercy, myślą nad zakresem otrzymanego spadku po odejściu bliskiej osoby. W obu przypadkach tak samo ważna jest podstawa prawna na bazie której przekazuje się lub otrzymuje spadek. Niniejszy artykuł ma przybliżyć zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Do konsultacji indywidualnych serdecznie zapraszamy osoby ze Swarzędza, Poznania, jak i okolic.

Ten tekst może Cię zainteresować, jeśli:

  • zastanawiasz się, jak przekazać swój majątek osobom z kręgu rodziny, jak i osobom niespokrewnionym,
  • jesteś potencjalnym spadkobiercą i zastanawiasz się w jakiej kolejności dziedziczenia się znajdujesz. Tekst dotyczy nie tylko spadku po rodzicach ale też dalszych krewnych lub osób niespokrewnionych.

Spadek po rodzicach i nie tylko - dziedziczenie ustawowe

Co w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu? Kolejność dziedziczenia jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności dziedziczą w równych częściach dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. W praktyce oznacza to, że jako dziecko otrzymasz spadek po rodzicach, wraz z małżonkiem spadkodawcy. W przypadku gdy spadkodawca miał kilkoro dzieci, część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, spadkobiercami ustawowymi jest małżonek i rodzice spadkodawcy. Jeśli natomiast zmarły nie miał ani małżonka ani dzieci, jego rodzice dziedziczą po połowie. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając dzieci, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom.

Prawo dziedziczenia po rodzicach, babci, dziadku

Może się również okazać, że spadkobiercami zostaną dziadkowie spadkodawcy: w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Spadkobiercą może zostać również pasierb spadkodawcy, w sytuacji kiedy brak jest małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy. Wtedy spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Gdy brak jest członków rodziny wskazanych w ustawie, spadkobiercą zostaje gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Częstym przypadkiem, z jakim spotykają się moi klienci jest spadek po rodzicach lub po babci/dziadku. Nawet jeśli dziedziczysz na podstawie ustawy, warto mieć 100% uregulowaną sytuację prawną wynikającą z otrzymania spadku po rodzicach, po babci, wujku czy innych krewnych. Dlaczego? Ponieważ każde przyjęcie spadku uruchamia konsekwencje prawne. Spadkobierca nabywa prawa własności ale również obowiązki z tym związane. Przed przyjęciem spadku warto sprawdzić czy spadkodawca miał zaciągnięte pożyczki, czy spłacał długi w terminie itp. Jeśli mamy sprawdzony stan potencjalnych zobowiązań lub ich brak i jesteśmy gotowi o ubieganie się o przyjęcie spadku to czeka nas kolejny krok. Jest nim wniosek o złożenie o nabycie spadku, który składamy w wydziale cywilnego sądu rejonowego. Więcej na temat wniosku o nabyciu spadku pisałam na blogu.

Spadek po jednym z rodziców

W sytuacji, w której umiera jeden z rodziców, a drugi pozostaje przy życiu, w przypadku braku testamentu stosujemy ustawowe reguły dziedziczenia opisane powyżej. To zatem, jaki udział odziedziczy dziecko zależy m.in. od tego, czy w chwili śmierci spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim. Jeśli tak, niezależnie od liczby dzieci część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Pozostałą część spadku dzielimy między dzieci spadkodawcy. Mówiąc o małżonku, nie uwzględniamy oczywiście byłego małżonka, który rozwiódł się ze spadkodawcą. 

Przykład: Spadkodawca pozostawił żonę i jedno dziecko, oraz nie sporządził testamentu. W takim przypadku zarówno dziecko jak i małżonka nabędą spadek po połowie każdy.

Co istotne, z działem spadku po rodzicu nie musimy czekać do śmierci drugiego rodzica. 

Dziedziczenie testamentowe

Sporządzając testament spadkodawca może swój majątek przekazać dowolnie wskazanej osobie. Nie musi być to osoba z nim spokrewniona. Testament można sporządzić u notariusza, jednak nie jest to konieczne. Testament można również sporządzić własnoręcznie, bez udziału osób trzecich. Istotne, by z jego treści w sposób jednoznaczny wynikała wola spadkodawcy, był on opatrzony datą i podpisem. W testamencie można dokonać także wydziedziczenia poszczególnych osób, którym zgodnie z ustawą przysługiwałoby prawo do zachowku, jednak spadkodawca chce ich pozbawić tego prawa. Warto pamiętać, że spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez sporządzenie nowego testamentu, bądź też zniszczenie dokumentu.

Jak widać, ustalenie kręgu spadkobierców w niektórych sprawach może wymagać dokładnej analizy. W przypadku wątpliwości w zakresie osób powołanych do spadku zapraszam do kontaktu. Kancelaria prowadzi postępowania spadkowe dla klientów ze Swarzędza, Pobiedziska, Poznania oraz okolic.

Prowadzenie spraw w spadku po rodzicach

Prawo spadkowe łączy się z takimi zagadnieniami jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy kwestie związane z zachowkiem dla najbliższej rodziny zmarłego. Prawo spadkowe to jedna z moich specjalności. Jednym z pierwszych krokiem w przejęciu prawa do spadku jest złożenie w sądzie wniosku o nabycie spadku. Inną kwestią, którą trzeba rozważyć przed sprawie spadkowej jest zachowek.

Jeśli przed rozpoczęciem sprawy spadkowej chcesz polubownie rozwiązać problem z rodziną i innymi spadkobiercami to zapraszam Cię do przeczytania o mediacjach.

Moja kancelaria obsługuje również klientów z Zalasewa, Pobiedzisk, Kostrzyna oraz okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Ponadto świadczę konsultacje online z zakresu dziedziczenia ustawowego i spadku po rodzicach. Zadzwoń +48 695-703-504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl i zapytaj o dostępność terminów na konsultacje.Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo