Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Spadkobiercy chcąc rozpocząć skuteczne rozporządzanie spadkiem lub planujący jego podział, powinny zacząć od uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Notariusz sporządzi akt szybciej, jednak postępowanie sądowe jest znacznie tańsze. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące tego, jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wymaga przygotowania pisma. Nie ma oficjalnego wzoru formularza, który należy wypełnić. Z treści pisma powinno jasno wynikać, kto jest spadkodawcą a kto znajduje się w kręgu spadkobierców. Należy również wskazać, czy spadkodawca sporządził testament. We wniosku należy także określić, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, jeśli tak to jakiej powierzchni i gdzie jest położone. W uzasadnieniu wniosku powinniśmy również wskazać datę śmierci spadkodawcy i miejsce jego ostatniego zwykłego pobytu. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

Jeśli czeka Cie przejęcie spadku po rodzicach, to zapewne możesz zastanawiać sie nad dziedziczeniem ustawowym i testamentalnym. Jeśli masz do tego wątpliwości to zapraszam Cie na blog, gdzie w artykule "Spadek po rodzicach" szczegółowo wyjaśniam kroki potrzebne do przejęcia spadku po najbliższej rodzinie.

Jakie dokumenty przygotować?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć oryginały dokumentów, które poświadczają wskazane we wniosku okoliczności, przede wszystkim potwierdzające śmierć spadkodawcy oraz spokrewnienie uczestników postępowania; są to m.in.:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
  • testament (w przypadku gdy spadkodawca go sporządził)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców (lub małżeństwa zamężnych córek)

Często przy sprawach spadkowych poruszany jest temat zachowku. Jeśli interesuje Cie sposób przydzielania zachowku to zapraszam do przeczytania artykułu "Zachowek - zasady przydzielania"

Koszty

Każdy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić. Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 100 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę od wpisu do rejestru spadkowego w wysokości 5 zł. Przed wniesieniem opłaty należy ustalić numery rachunków bankowych właściwych dla obu opłat.

Gdzie składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek należy złożyć do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W praktyce dla spadkodawcy ze Swarzędza sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Co istotne, do wniosku należy dołączyć tyle jego odpisów, ilu jest uczestników postępowania.

Konsultacje prawne

W przypadku prawidłowego przygotowania się do postępowania, często można je zakończyć na pierwszej rozprawie. Ważne jest, aby przedłożyć wszelkie wymagane informacje i dokumenty. Moja specjalność to prawo spadkowe i darowizny. Jeśli szukasz wsparcia z zakresu nabycia spadku to zapraszam na konsultacje prawne. Osoby potrzebujące pomocy w przygotowaniu wniosku zapraszam do kontaktu. Kancelaria prowadzi postępowania spadkowe dla klientów ze Swarzędza, Poznania, Pobiedzisk i okolic.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo