Ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne mogą nie mieć możliwości kierowania swoim postępowaniem, a w interesie ich dobra jest pozbawienie ich możliwości samodzielnego występowania w obrocie cywilnoprawnym. W tym celu można skierować do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie.

Kogo można ubezwłasnowolnić?

Przyczyny, z jakich można dokonać ubezwłasnowolnienia, określa kodeks cywilny, a należą do nich:

  • - choroba psychiczna,
  • - niedorozwój umysłowy,
  • - innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania.

O ile powodują one niemożność samodzielnego kierowania swoim postępowaniem przez osobę dotkniętą powyższymi przyczynami. Co istotne, warunkiem ubezwłasnowolnienia jest ukończenie 13 roku życia.

Jak ubezwłasnowolnić osobę chorą psychicznie?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie do sądu okręgowego, w obszarze którego mieszka osoba chora psychicznie lub w obszarze, w którym ma miejsce pobytu. Dla skuteczności złożenia wniosku ważne jest, aby złożyła go uprawniona osoba, tj. małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo albo przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie.

Należy pamiętać, że wniosek o ubezwłasnowolnienie jest pismem inicjującym postępowanie, dlatego musi spełniać wymogi formalne pierwszego pisma w sprawie, określone przepisami prawa cywilnego. Kancelaria prowadzi postępowania przed sądem i reprezentuje klientów.

Częściowe ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, chory ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a do zaciągania przez niego zobowiązań lub rozporządzania prawem, potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Ubezwłasnowolnienie częściowe jest właściwym rozwiązaniem, gdy chory potrzebuje jedynie pomocy w prowadzeniu swoich spraw. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego, chory nie może dokonywać skutecznie czynności prawnych. Więcej o ubezwłasnowolnieniu całkowitym można przeczytać na blogu.

Ile trwa ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie?

To pytanie często zadawane przez klientów kancelarii. Niestety nie ma na jednoznacznej odpowiedzi. W zależności od sądu i stopnia skomplikowania danej sprawy o ubezwłasnowolnienie, trwają zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Można jednak przyspieszyć postępowanie, składając odpowiednio przygotowany wniosek o ubezwłasnowolnienie. Ważne, żeby uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające konieczność ubezwłasnowolnienia, przedkładając zaświadczenia od psychiatry lub neurologa. Wniosek należy również opłacić. Opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie w 2023 roku wynosi 100 zł.

Jak przebiega postępowanie o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie?

W przypadku ubezwłasnowolnienia sąd na rozprawie wysłuchuje osobę, której dotyczy wniosek. Wysłuchanie odbywa się w obecności biegłego psychologa i psychiatry lub neurologa, którzy wydają opinię na temat stanu zdrowia osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeśli stan zdrowia nie pozwala osobie stawić się w sądzie, sąd może ją wysłuchać w miejscu pobytu. Po wysłuchaniu i sporządzeniu opinii przez biegłych, sąd dokonuje oceny zgromadzonego materiału dowodowego i wydaje postanowienie. Przepisy prawa przewidują możliwość zmiany lub uchylenia orzeczenia w zależności od stanu zdrowia osoby, której dotyczy.

Ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznej - wsparcie kancelarii

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ubezwłasnowolnienie bliskiej osoby, cierpiącej na chorobę psychiczną i potrzebujesz wsparcia prawnego? Zapraszamy do konsultacji prawnych, gdzie podejdziemy do Twojego przypadku indywidualnie. Dodatkowo kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie spadkowym oraz mediacjach. Naszą kancelarię wyróżnia kompleksowa pomoc prawna, dzięki której nasi klienci czują się zaopiekowani oraz empatia w trudnych sprawach takich jak ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie. Zapraszamy do kontaktu: kancelaria@skubiszynska.pl lub telefonicznie: +48 695 703 504.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo