Problemy z fotowoltaiką

Problemy z fotowoltaiką

Zawierając umowę z wykonawcą instalacji fotowoltaicznej inwestorzy liczą na oszczędności. Bywa jednak, że zamiast szybkiego zwrotu inwestycji pojawiają się problemy z funkcjonowaniem instalacji lub z opóźnieniem wykonawcy. Jakie prawa przysługują osobom zawierającym umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz jak je egzekwować?

Spis treści:

 1. Umowa na fotowoltaikę
 2. Roszczenia z gwarancji na fotowoltaikę
 3. Roszczenia z rękojmi
 4. Ile czasu ma inwestor na skorzystanie z rękojmi?
 5. Co zrobić, gdy wykonawca się opóźnia z rozwiązaniem problemu z fotowoltaiką?
 6. Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron
 7. Jak uniknąć problemów z fotowoltaiką?
 8. Co zrobić, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy?

1. Umowa na fotowoltaikę

W większości przypadków umowy zawierane z dostawcami instalacji fotowoltaicznych spełniają warunki umowy o dzieło, w których wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji o określonych parametrach. Wobec powyższego, w przypadku nieprawidłowo wykonanej umowy, inwestorom przysługują określone uprawnienia wobec wykonawcy, wynikające z kodeksu cywilnego. Ponadto, w zależności od treści zawartej umowy, inwestor może odwołać się do jej zapisów, przyznających dodatkowe uprawnienia, jak np. gwarancja. To tylko jeden z wielu problemów z fotowoltaiką.

Zdecydowana większość wykonawców na etapie zawierania umowy zapewnia klientów o wieloletniej gwarancji na fotowoltaikę. O pułapkach, które mogą czekać na inwestorów w związku z gwarancją można przeczytać na moim blogu we wpisie “Umowa na montaż fotowoltaiki”.

2. Roszczenia z gwarancji na fotowoltaikę

Decydując się na reklamację z tytułu gwarancji, musimy zapoznać się z jej warunkami. Przede wszystkim rozpocząć od weryfikacji, czy element instalacji fotowoltaiki, który chcemy reklamować, jest objęty gwarancją. Jeśli tak, to konieczne jest ustalenie, czy udzielona gwarancja ma charakter gwarancji na produkt, czy na wydajność. Z gwarancji na wydajność będziemy mogli skorzystać, gdy instalacja fotowoltaiczna nie spełnia oczekiwanych założeń w zakresie wydajności modułów (o której zapewniał producent w opisie produktu). W przypadku gdy problemem nie jest wydajność, a np. wada fabryczna elementu instalacji, skorzystać należy z gwarancji na produkt. Gwarancje są udzielane na różne okresy, dlatego przed zgłoszeniem należy sprawdzić, czy nie upłynął jeszcze czas jej obowiązywania. Jeśli masz problem z fotowoltaiką i rozważasz wykorzystanie gwarancji to sprawdź jej długość.

3. Roszczenia z rękojmi

W przypadku problemów z fotowoltaiką nie zawsze klienci mogą lub chcą korzystać z uprawnień gwarancyjnych, np. z uwagi na warunki gwarancji czy siedzibę gwaranta poza UE. W takiej sytuacji można skorzystać z roszczeń reklamacyjnych wobec sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

 1. żądać usunięcia wady, albo
 2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Uprawnienia określone w pkt 3 i 4 wykonawca może zablokować, jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Masz wiele możliwości w przypadku rozwiązania problemów z fotowoltaiką. Warto rozważyć je wraz z doświadczonym radcą prawnym.

4. Ile czasu ma inwestor na skorzystanie z rękojmi?

Co do zasady, wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wykonania instalacji, chyba że w umowie określono dłuższy czas. Tyle masz czasu jeśli masz problem z fotowoltaiką i chcesz skorzystać z rękojmi. Co istotne, w przypadku gdy inwestorem jest konsument, okres ten nie może być skrócony.

5. Co zrobić gdy wykonawca się opóźnia z rozwiązaniem problemu z fotowoltaiką?

Zdarza się, że problemy z fotowoltaiką rozpoczynają się jeszcze przed uruchomieniem instalacji. Wykonawcy nie pojawiają się w umówionym terminie, lub przez wiele tygodni nie mogą zakończyć rozpoczętej pracy. W takich sytuacjach należy sprawdzić w umowie, czy zawiera ona kary umowne dla wykonawcy w przypadku opóźnienia. Jeśli tak, inwestor może obciążyć wykonawcę karą wynikającą z umowy.

Kiedy wykonawca mimo zapewnień, nie rozpoczął pracy w terminie i nie jest prawdopodobne, że dotrzyma terminu zakończenia prac wynikającego z umowy, inwestor zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania instalacji.

6. Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

W sytuacji, w której między najemcą a wynajmującym nie ma sporu co do rozwiązania umowy niezależnie od zapisów umowy strony mogą zakończyć obowiązywanie umowy najmu w drodze porozumienia. W takim przypadku brak odpowiednich zapisów o wypowiedzeniu w umowie nie będzie stanowił problemu.

7. Jak uniknąć problemów z fotowoltaiką?

Oprócz dokonania przemyślanej decyzji w zakresie wyboru produktów sprawdzonego producenta i zaufanego wykonawcy, ważne jest zabezpieczenie swoich interesów na etapie zawierania umowy. W uniknięciu problemów z fotowoltaiką pomoże rozwaga i zaangażowanie eksperta z zakresu zagadnień związanych z instalacjami fotowoltaicznymi. Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy jest kluczem do egzekwowania ewentualnych roszczeń w razie wystąpienia problemów w przyszłości. Warto podjąć negocjacje z wykonawcą celem dodania do umowy zapisów zabezpieczających nasze interesy. W przypadku wątpliwości co do zapisów w umowie, warto skonsultować się z prawnikiem. Oferta usług kancelarii w zakresie fotowoltaiki analizy umów instalacji fotowoltaicznych zapewnia kompleksowe doradztwo prawne dla osób zainteresowanych fotowoltaiką.

8. Co zrobić, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy?

W sytuacji, w której rozmowy z wykonawcą nie odnoszą skutku można zdecydować się na postępowanie sądowe lub mediację. Kancelaria posiada doświadczenia w prowadzeniu sporów konsumenckich i świadczy usługi doradcze dla klientów z całej Polski zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym. Zapraszamy do kontaktu mailowego: kancelaria@skubiszynska.pl lub telefonicznego: 695 703 504.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo