Reklamacja instalacji fotowoltaicznej

Reklamacja instalacji fotowoltaicznej

W ostatnim czasie znacząco wzrosła ilość prosumentów a wraz z nimi ilość reklamacji instalacji na fotowoltaikę. Zmiany w prawie oraz rosnące ceny energii spowodowały wzmożone zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Niestety nie każdy inwestor jest zadowolony z realizacji umowy przez wykonawcę. Problemy wynikają z opóźnienia w montażu paneli, nieterminowego zgłoszenia instalacji do przyłączenia do sieci operatora czy po prostu niesprawnej instalacji. Co zrobić, gdy panele fotowoltaiczne nie działają w prawidłowy sposób? Poniżej kilka wskazówek.

Zgłoszenie reklamacji na instalację fotowoltaiczną

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem lub działaniem paneli fotowoltaicznych należy zgłosić reklamację. W większości przypadków na poszczególne elementy instalacji jest udzielana gwarancja. Nie zawsze jednak skorzystanie z niej jest łatwe, ponieważ nie wiadomo, w czym tkwi problem, a w konsekwencji, do którego z gwarantów zgłosić reklamację. Dla klientów łatwiejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z rękojmi na fotowoltaikę, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania instalacji.

W przypadku decyzji o zgłoszeniu reklamacji należy pamiętać, że istotnym jej elementem jest określenie żądania, czyli czego oczekujemy od wykonawcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym kupujący może żądać od wykonawcy wadliwej instalacji:

 1. naprawy wady
 2. wymiany instalacji/jej elementów na nowe, wolne od wad
 3. obniżenia ceny

albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Czy wykonawca może nie zgodzić się na wybrany przez klienta sposób rozpatrzenia reklamacji? Tak. Oświadczenie o obniżeniu ceny i odstąpieniu od umowy wykonawca może zablokować, jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wadę usunie lub wymieni towar na nowy. Tyle w teorii. W praktyce klienci często skarżą się na brak możliwości porozumienia z wykonawcą m.in. co do okoliczności czy zgłaszana usterka jest wadą oraz jaki jest zakres jego odpowiedzialności. W takiej sytuacji klienci albo wytaczają firmom procesy sądowe, które trwają latami, albo rezygnują z dochodzenia roszczeń. Na szczęście można wybrać inne rozwiązanie. Mediacje.

Mediacje w fotowoltaice

Niektórzy wykonawcy instalacji w nadziei, że klient nie będzie decydował się na długą i kosztowną drogę dochodzenia roszczeń w sądzie, ignorują problemy klientów. Sytuacja może jednak wyglądać inaczej, gdy po pomoc zgłosimy się do mediatora. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla klienta jak i wykonawcy, ponieważ w szybki i stosunkowo tani sposób pozwala rozstrzygnąć spór.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów bez zbędnych formalności. Jest procesem zmierzającym do wypracowania przez uczestników mediacji przy pomocy mediatora, akceptowalnego dla nich rozwiązania. Co istotne, mediator nie wydaje rozstrzygnięcia, jednak pomaga stronom dojść do porozumienia. Więcej informacji na temat mediacji przeczytasz na moim blogu.

Jakie problemy można rozwiązać w mediacji w sprawach fotowoltaiki?

Katalog spraw jest otwarty i można uregulować praktycznie każdą sporną kwestię. Do najczęstszych kwestii poruszanych w ramach mediacji należy:

 • obniżenie ceny
 • ustalenie terminu spełnienia obowiązków umownych
 • wymiana elementów instalacji na nowe
 • zwiększenie mocy instalacji
 • odszkodowanie za nie prawidłowo zrealizowaną umowę

4 kroki do Mediacji

Jeśli z mediacją w fotowoltaice spotykasz się pierwszy raz to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Mediacja jest prosta. Wystarczy, że:

 1. Skontaktujesz się z mediatorem
 2. Mediator ustali ze stronami termin spotkania (możliwe spotkanie online)
 3. Na spotkaniu lub kilku spotkaniach (w zależności od stron) mediator pomoże stronom wypracować rozwiązanie problemu
 4. W przypadku dojścia do porozumienia strony spisują ugodę, która może zostać zatwierdzona przez sąd i mieć moc równą wyrokowi sądu

Co istotne, mediacja może się odbyć zarówno na wniosek klienta, jak i wykonawcy.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Lista korzyści jest długa. Moi klienci, którzy skorzystali z usług mediacji do najczęstszych korzyści zaliczają:

 • oszczędność czasu – mediacja jest procesem zdecydowanie krótszym niż postępowanie sądowe
 • oszczędność pieniędzy – najczęściej mediacja jest zdecydowanie tańsza niż toczenie procesu sądowego
 • elastyczność – strony same decydują gdzie i kiedy chcą się spotkać
 • uczestnicy mediacji mają realny i decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sporu, nikt nie rozstrzyga arbitralne konfliktu
 • mediacja jest szansą na przedstawienie swojego stanowiska i bycie wysłuchanym przez drugą stronę

Zapraszam do współpracy

Jako Mediator prowadzę mediacje w sprawach fotowoltaiki w kancelarii w Zalasewie k. Poznania oraz online. W ramach swojej pracy w obszarze fotowoltaiki zajmuje się: prowadzeniem spraw z tytułu rękojmi lub gwarancji. Moim klientom doradzam, jak mądrze zawierać umowy z dostawcą fotowoltaiki, a osobom, które chcą użyczyć ziemi pod dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, wskazuję, jakie zapisy zastosować w umowach. Oprócz tego analizuję umowy na instalacje fotowoltaiczne dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.

Jeśli zastanawiasz się nad mediacją w spornej sprawie na fotowoltaikę lub analizą umowy na instalacje to zapraszam do kontaktu: kancelaria@skubiszynska.pl lub: +48 695 703 504.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo