Dlaczego warto zawierać umowy na piśmie

Umowy – dlaczego warto zawierać umowy na piśmie?

Co łączy konsumentów, mikroprzedsiębiorców czy spółki o rozbudowanej strukturze? Wszyscy niemal każdego dnia zawierają umowy. Wiele z tych umów nie jest spisywanych i ogranicza się do formy ustnej. O ile jest to zrozumiałe w przypadku drobnych umów życia codziennego, to w przypadku umów, które wiążą się dla nas z określonymi zobowiązaniami warto zadbać o zabezpieczenie swoich interesów na piśmie
Umowa dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne

Umowa dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne

Fotowoltaika to temat niezwykle popularny w ostatnich miesiącach. W związku z dynamicznymi zmianami w prawie z jednej strony rośnie zainteresowanie montażem instalacji fotowoltaicznych, ale również wzrasta zainteresowanie inwestorów dzierżawą ziemi pod budowę farm fotowoltaicznych
Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowy najmu są powszechnie zawierane, często na ogólnych warunkach dostępnych w Internecie. Warto mieć świadomość, że niedopasowanie wzoru umowy do indywidualnych potrzeb może mieć daleko idące konsekwencje
Dzierżawa gruntu pod farmy wiatrowe

Dzierżawa gruntu pod farmy wiatrowe w 2024 roku

W związku z nowymi regulacjami prawnymi pojawiają się pytania, jak nowa ustawa przekłada się na dzierżawę gruntu pod farmy fotowoltaiczne. Niezależnie od kierunku zmian prawnych, właściciele gruntów, którzy chcą oddać je w dzierżawę pod farmy wiatrowe powinni zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów.
umowa o dzielo

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Z umowy o dzieło często korzysta przedsiębiorca, freelancer. W praktyce umowa o dzieło reguluje stosunki zarówno z innymi przedsiębiorcami, jak i klientami. O umowie o dzieło można mówić z wielu perspektyw, jednak niniejszy artykuł dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy zlecają wykonanie określonych utworów innym osobom i chcą nabyć do nich majątkowe prawa autorskie.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo